Producent dzianin osnowowych
Wyprzedaż Siatki odzieżowe Siatki gładkie Siatki specjalistyczne
Dzianiny elastyczne Dzianiny dystansowe Wyroby gotowe Regulator wrobień

Strona główna Aktualności

Centrum Szkoleniowo-Badawcze

29.05.2015 r.
W nowo powstałym Centrum Szkoleniowo-Badawczym odbyło się pierwsze w historii spotkanie firm i instytucji związanych z włókiennictwem.
Seminarium „Bliżej firmy” zostało zorganizowane we współpracy z Katedrą Dziewiarstwa Politechniki Łódzkiej oraz Stowarzyszeniem Włókienników Polskich. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w produkcji i zastosowaniu dzianin technicznych siatkowych oraz dystansowych.
Interesujące było również wystąpienie przedstawiciela Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat możliwości skorzystania z dofinansowania na innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Seminarium było okazją do zaprezentowania nie tylko Centrum Szkoleniowego, ale również niedawno zakończonego drugiego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych, a mianowicie Regulatora Wrobień osnów na maszynach dziewiarskich. Urządzenie, którego prototyp pracuje z powodzeniem na maszynach firmy „GEDEON” Sp. J., wkrótce trafi do sprzedaży.

 

Młyn

10.04.2015 r.
Zakończyła się realizacja projektu pn. "Centrum Szkoleniowo-Badawcze szansą na przywrócenie świetności zapomnianego zawodu dziewiarza".
Firma "GEDEON" Sp. J. odrestaurowała zabytkowy młyn. W odnowionych, dobrze wyposażonych salach, organizować będzie konferencje oraz szkolenia.
Prace remontowe i zakup wyposażenia możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w tym pięknym miejscu przeprowadzić szkolenie dla swoich pracowników bądź zorganizować spotkanie, aby porozmawiać o możliwościach i przyszłości swojej firmy.

 

II Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych

01.10.2014 r.
Jesteśmy Partnerem II Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych odbywających się w dniach 16 - 17 października 2014 r. w Łodzi.
 

 

Realizacja projektów unijnych

25.11.2012 r.
Realizujemy dwa projekty:

"Uruchomienie produkcji i wdrożenie innowacyjnych produktów: regulatora wrobień osnów na maszynach dziewiarskich i dzianej siatki technicznej o wysokiej stabilności parametrów strukturalnych.", którego celem jest uruchomienie produkcji urządzenia pod nazwą Regulator wrobień osnów na maszynach dziewiarskich
oraz "Centrum Szkoleniowo - Badawcze szansą na przywrócenie świetności zapomnianego zawodu dziewiarza.", który polega na utworzeniu centrum szkoleniowego w budynku zabytkowego młyna w Parzęczewie, szkolenie przyszłych i podnoszenie kwalifikacji obecnych dziewiarzy. Możliwy będzie też wynajem w celu przeprowadzania szkoleń przez inne firmy.

Wyróżnienie

24.11.2012 r.

W listopadzie 2012 r. Stowarzyszenie Włókienników Polskich uznaje dynamiczny rozwój firmy GEDEON za tak znaczący, że nadaje mgr inż. Bogdanowi Dece tytuł:
WŁÓKIENNIK ROKU 2012
To wyróżnienie zostało wręczone na Jubileuszu 90-lecia Ruchu Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Łodzi. Pisze o tym czasopismo branżowe "Przegląd Włókienniczy".

 

Złoty Medal

19.11.2012 r.
 
  Dalsza współpraca z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX przynosi następne nagrody.
Eurobusiness - Haller (biuro współpracy z zagranicą) w dniu 19 listopada 2012 r. powiadamia o bardzo wysokiej ocenie przez Międzynarodowe Jury i przyznaniu:
złotego medalu na 61 Międzynarodowych Targach Wynalaz­czości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA 2012" za wynalazek, którego twórcą jest m.in. mgr inż. B. Deka.

 

Srebrny i Brązowy Medal

13.12.2011 r.
Efektem Współpracy firmy GEDEON z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX nad opracowaniem dzianin maskujących są wysokie oceny na międzynarodowych wystawach. I tak zgłoszone przez Instytut opracowanie "Włókiennicze materiały maskujące", którego współtwórcą jest mgr inż. B. Deka zostało nagrodzone:
Brązowym medalem na 63 Międzynarodowej Wystawie "Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty - IENA" w Norymberdze w dniach 27 - 30.10.2011 r.
Srebrnym medalem na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011 w Warszawie w dniach 3 - 5.11.2011 r.
Copyright © 2014 - 2015 Pawel Wróblewski. Wszystkie prawa zastrzezone.